Temp Logo.png

Lokal-TV Uddevalla (LTVU) bildades 2003 och är en politiskt och religiöst oberoende ideell förening.

Vi vill vara ett lokalt alternativ till de kommersiella TV-kanalerna. LTVU sänder inom Uddevalla Kommun & Lysekil Kommun. Programmen är huvudsakligen lokalt producerade och gjorda av ideella krafter.

LTVU ingår i Riksförbundet Öppna Kanaler.

Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige är organisationen för landets ideella, icke-kommersiella TV-kanaler.  Medlemsföreningarna sänder i cirka 25 kommuner via kabel-TV och IPTV.

De öppna kanalerna är “Public access-TV” och det innebär: – De är till skillnad från Public service-kanaler och kommersiella kanaler öppna för medborgarna som TV-producenter. Föreningar, organisationer och enskilda gör sina egna program. Verksamheten finansieras i huvudsak av medlemsföreningarna själva. Sponsring är enligt gällande lag tillåten i våra sändningar, men däremot inte reklam.