Vi välkomnar nya medlemmar, både enskilda personer och andra Föreningar.

För mer information kontakta Christer Bjurström på telefon 0705-272333 eller med epost formulär.

Medlem Priser

Privat-personer

Vuxen - 250kr
Studenter - 50kr
Pensionär - 50kr

Företag - (baserad på anställd personer i företag)

1: 500kr
2-5: 1000kr
5-25: 1500kr
25+: 2500kr

Ideella organisationer - (baserad på medlemmar)

1-50:      500kr
50-250: 750kr
250+:     1000kr

 

 

 

I want to join LTVU *