Vi välkomnar nya medlemmar, både enskilda personer och föreningar/ organisationer/ företag m.fl.

För mer information - kontakta Christer Bjurström på telefon 0705-272333 eller med e-post formulär.

Medlems priser

Privatpersoner

Vuxen - 250 kr
Student - 50 kr
Pensionär - 50 kr

Företag - (baserat på antalet anställda personer)

1 st.  500 kr
2-5 st. 1000 kr
6-25 st. 1500 kr
26+ st. 2500 kr

Ideella organisationer - (baserat på antalet medlemmar)

1-50st.       500kr
51-250 st. 750kr
251+st.     1000kr

 

 

 

Jag vill medverka i LTVU/I Want to join LTVU *